- Det lilla företaget med de stora resurserna
Wasastaden Byggentreprenad AB grundades 1990 med huvudkontor i centrala Stockholm. Sedan dess har vi arbetat med olika former av underhåll, lokalanpassning, ombyggnad, tillbyggnad och generell byggservice. Vår tyngdpunkt ligger på kundnöjdhet, kvalitet och kostnadseffektivitet.
Vi har byggt upp ett stort kontaktnät av underentreprenörer som vi har ett bra samarbete med.

Vi arbetar till stor del med uppdrag mot försäkringsbolagen:  Folksam, Tre Kronor, Länsförsäkringar och Protector Försäkring. Även om försäkringsbolagen är vår beställare arbetar vi direkt mot deras kunder. I 95 % av fallen bor försäkringstagarna kvar medan vi återställer deras hem efter vattenskador/brandskador etc.
Våra kunder är även Fastighetsägarna, HSB, Folkets Hus-föreiningarna, Karolinska Institutet, Bonnier, Banfast, Diligentia, Cramo, AB Reservdelar, Akademiska Hus och Marabou-fabriken.
Vi arbetar med projektering, byggledning och utförande.

Peter Lundberg, Byggmästare

Kontakta oss 

Wasastaden Byggentreprenad AB 
Box 191 26 
104 32 Stockholm 

Besöksadress:
Lars Forssells gata 32,  Stockholm 

Tel: 08-30 29 38 
Mejl: info@wasastadenbygg.se 

Organisationsnummer: 556388-4682